top of page

 מדיניות פרטיות באתר מרפאות מרחבים מדיקל

קובץ Cookie הוא קובץ קטן המכיל מחרוזת תווים ונשלח אל המחשב האישי או הסמארטפון שלך בעת ביקור באתר מסוים. בעת ביקור חוזר באתר, הקובץ מאפשר לזהות את הדפדפן שלך תוך שהוא מכיל פרטי מידע אודות העדפות השימוש שלך. הקובץ מכיל מידע על עמודים בהם ביקרת, מאיזה מכשיר הגעת לאתר ועל איזה קישורים לחצת. 

חשוב לציין, הקובץ אינו מכיל פרטים חסויים כמו: שם, שם משפחה או פרטי חשבון. המידע הזה מאפשר לנו להציע לך בביקור הבא מידע רלבנטי שמתאים במיוחד לך. המידע משמש אך ורק לצורכי סטטיסטיקה. במטרה לתקשר לך באופן אישי/ממוקד מידע שכבר מופיע באתר ולחסוך לך זמן יקר של חיפוש/איתור המידע. ברשימת ההעדפות של הדפדפן תמיד קיימת אפשרות לחסום שימוש בקובצי Cookies.

קובצי Cookie של צד שלישי.

 

אתר האינטרנט שלנו מאפשר לשירותים המופיעים בו להציב קובצי Cookie של צד שלישי. קובצי Cookie אלה אינם בשליטתנו. לקבלת מידע נוסף על הדרך שבה צד שלישי משתמש בקובצי Cookie, אנא בקר באתר האינטרנט של הצד השלישי הרלוונטי. פרטים על כל קובצי Cookie של צד שלישי שבהם משתמשים באתר האינטרנט שלנו, כולל מטרתם, יתוארו כאן.


שינויים בשימוש שלנו בקובצי Cookie

 

כל שינוי בשימוש שלנו בקובצי Cookie לצורך אתר אינטרנט זה יופיע כאן ואם יש צורך, יופיע בשילוט המגיע מעמודי האינטרנט שלנו המדגישים שינויים כלשהם.

 

 הקדמה

 הפרטיות של המבקרים באתר שלנו חשובה לנו מאוד, ואנחנו מחויבים לשמירה עליה. המדיניות הזו מסבירה מה נעשה עם הפרטים האישיים שלכם. ההסכמה לשימוש שלנו בעוגיות בהתאם לתנאים של מדיניות זו בזמן הביקור הראשון באתר שלנו, מאפשרת לנו להשתמש בעוגיות בכל פעם שאתם מבקרים באתר.

איסוף פרטים אישיים

ייתכן שהסוגים הבאים של פרטים אישיים ייאספו, יאוחסנו, ויעשה בהם שימוש:

מידע על המחשב שלכם, כולל כתובת ה-IP שלכם, מיקומו הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה. 

מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר.

מידע, כמו למשל כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים בזמן ההרשמה באתר שלנו.

מידע, כמו למשל השם וכתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים על מנת ליצור מנוי להודעות הדואר האלקטרוני ו/או הניוזלטר שלנו

מידע שנוצר בזמן השימוש באתר שלנו, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות אתם משתמשים בו. 

מידע שנכלל במסרים שאתם שולחים לנו בדואר האלקטרוני או באמצעות האתר שלנו, כולל תוכן המסר והמטא-דאטה שלו.

כל סוג אחר של פרטים אישיים שאתם שולחים אלינו.

לפני שתחשפו בפנינו את הפרטים האישיים של אדם אחר, עליכם לבקש את הסכמת האדם הזה גם עבור השיתוף וגם עבור העיבוד של אותם הפרטים האישיים לפי מדיניות זו.

 

שימוש בפרטים האישיים שלכם

בפרטים אישיים שנמסרו לנו דרך האתר שלנו ייעשה שימוש למטרות שצוינו במדיניות זו, או בעמודים הרלוונטיים שבאתר. ייתכן שנשתמש בפרטים האישיים שלכם למטרות הבאות:

 

שיפור ניהול האתר והעסק שלנו.

התאמה האישית של האתר עבורכם.

לאפשר לכם להשתמש בשירותים הזמינים באתר שלנו.

לשלוח לכם הודעות מסחריות שאינן שיווקיות.

לשלוח לכם התראות בדואר אלקטרוני שביקשתם באופן ספציפי.

שליחה של הניוזלטר שלנו אליכם בדואר אלקטרוני, אם ביקשתם זאת (אתם יכולים להודיע לנו בכל עת שכבר אין לכם צורך בניוזלטר).

אספקה של מידע סטטיסטי בנוגע למשתמשים שלנו לצד ג’ (אבל צד ג’ זה לא יוכל לזהות אף משתמש בודד לפי המידע).

טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידכם או נוגעות אליכם וקשורות לאתר שלנו. 

לשמור על האתר שלנו מאובטח ולמנוע הונאה.

אימות של היענות לתנאי השירות המכתיבים את אופן השימוש באתר (כולל ניטור של הודעות פרטיות שנשלחו דרך שירות ההודעות הפרטיות של האתר שלנו). ושימושים אחרים.

ניתן להשתמש בהגדרות הפרטיות שלכם כדי להגביל את הפרסום של המידע שלכם באתר שלנו, וניתן לשנות אותן בעזרת בקרות הפרטיות שבאתר. אנחנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם ללא הסכמתכם לכל צד ג’ שהוא, לצורך השיווק הישיר שלו, או של כל צד ג’ אחר.

 

חשיפת פרטים אישיים

אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל אחד מהעובדים, המנהלים, המבטחים, היועצים המקצועיים, הסוכנים, הספקים, או קבלני המשנה שלנו, במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.

 

אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל חברה בקבוצת החברות שלנו (זה אומר כל חברות הבת שלנו, חברת הגג שלנו, וכל חברות הבת שלה) במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.

 

אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם:

לפי מה שנדרש מאתנו על פי חוק.

בהקשר של כל הליך משפטי קיים או עתידי.

על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי).

ולכל אדם שאנחנו מאמינים במידה סבירה שעשוי לפנות לבית דין או לכל רשות מוסמכת לצורך מסירה של הפרטים האישיים בהם סביר לדעתנו שאותו בית דין או רשות יורה על מסירה של פרטים אישיים אלה.

העברות נתונים בינלאומיות

ייתכן שמידע שאנחנו אוספים יאוחסן, יעובד, ויועבר בין כל אחת מהמדינות בהן אנו פועלים, על מנת לאפשר לנו להשתמש במידע בהתאם למדיניות זו.

פרטים אישיים שאתם מפרסמים באתר שלנו או מוסרים לפרסום באתר שלנו עשויים להיות זמינים, באמצעות האינטרנט, מסביב לעולם. אנחנו לא יכולים למנוע את השימוש או השימוש לרעה במידע הזה בידי אחרים.

שמירת פרטים אישיים

סעיף ג’ זה מפרט את תהליך ומדיניות שמירת הנתונים שלנו, המתוכננים לעזור להבטיח שאנחנו נענים לחובות המשפטיות שלנו הנוגעות לשמירה ולמחיקה של פרטים אישיים.

פרטים אישיים שאנחנו מעבדים עבור כל מטרה או מטרות, לא יישמרו יותר מכמה שנדרש עבור מטרה או מטרות אלה.

ח. אבטחת הפרטים האישיים שלכם

אנחנו ננקוט משנה זהירות ארגוני וטכני סביר על מנת למנוע את אובדן, השימוש לרעה, או השינוי של הפרטים האישיים שלכם.

אנחנו נאחסן את כל הפרטים האישיים שאתם מספקים בשרתים מאובטחים (המוגנים בסיסמה ובחומת אש).

אתם מכירים בכך שהשידור של מידע על פני האינטרנט אינו מאובטח מעצם היותו, ואנחנו ללא יכולים להבטיח שנתונים שנשלחים דרך האינטרנט יהיו מאובטחים.

תיקונים ועדכונים

אנחנו עשויים לעדכן מדיניות זו מעת לעת באמצעות פרסום של גרסה חדשה באתר שלנו. עליכם לבדוק את העמוד הזה מדי פעם על מנת לוודא שאתם מבינים כל שינוי שנעשה במדיניות זו. אנחנו עשויים להודיע לכם על שינויים במדיניות זו בהודעת דואר אלקטרוני או דרך מערכת ההודעות הפרטיות שבאתר שלנו.

 

הזכויות שלכם

אתם יכולים להורות לנו לספק לכם כל פרט מפרטיכם האישיים שאנו מחזיקים הנוגעים אליכם.

אספקת פרטים אלה תהיה כפופה לתנאים הבאים:

אספקה של ראיות הולמות עבור הזהות שלכם - לצורך זה, לרוב נקבל צילום של ת.ז שלכם באישור נוטריון, יחד עם עותק מקורי של חשבון שירות בו ניתן לראות את הכתובת הנוכחית שלכם.

אנחנו עשויים לסרב למסור פרטים אישיים שאתם מבקשים עד למידה המורשית על פי חוק.

אתם יכולים להורות לנו בכל עת לא לעבד את הפרטים האישיים שלכם לצורכי שיווק.

בפועל, בדרך כלל תבטאו הסכמה מראש לשימוש שלנו בפרטים האישיים שלכם למטרות שיווק, או שאנחנו נספק לכם אפשרות לבחור שלא יעשה בפרטים האישיים שלכם שימוש למטרות שיווקיות.

 

אתרים צד ג’

האתר שלנו כולל קישורים חיצוניים, ופרטים על, אתרים צד ג’. אין לנו שליטה עליהם, ואיננו אחראים על מדיניות הפרטיות והנהלים של כל צד ג’.

עדכון מידע

אנא הודיעו לנו אם יש צורך לתקן או לעדכן את הפרטים האישיים שאנו מחזיקים עליכם.

העוגיות בהן אנחנו משתמשים באתר שלנו, והמטרות לשמן הן בשימוש, מפורטות מטה:

אנחנו משתמשים בשירותי Google Analytics ו-פייסבוק באתר שלנו כדי לזהות מחשב כשמשתמש כמבקר באתר / לעקוב אחרי משתמשים בזמן השימוש שלהם באתר / לשפר את נוחות השימוש באתר / לנתח את השימוש באתר / לנהל את האתר / למנוע הונאה ולשפר את האבטחה של האתר / להתאים אישית את האתר לכל משתמש / להשתמש בפרסומות ממוקדות שעשויות לעניין במיוחד משתמשים מסוימים. 

רוב האתרים מאפשרים לכם לסרב לשימוש בעוגיות, שימו לב: למחיקה של עוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים.

כיצד לשלוט על קובצי Cookie וכיצד למחוק אותם

 

רוב דפדפני האינטרנט מקבלים קובצי Cookie, אולם לרוב עליך לשנות את הגדרות הדפדפן כדי לסרב לקובצי Cookie חדשים, לנטרל קובצי Cookie קיימים או כדי לדעת מתי קובצי Cookie חדשים נשלחים למכשיר שלך. כדי להגדיר את הדפדפן שלך כך שיסרב לקובצי Cookie, פנה להוראות הניתנות על ידי הדפדפן (לרוב נמצאות בתוך תפריט "עזרה", "כלים" או "עריכה"). הנחיות מפורטות יותר ניתן למצוא ב-www.aboutCookies.org. לתשומת לבך, אם אתה מסרב לקובצי Cookie או מנטרל את השימוש בהם, ייתכן שחלק מתפקוד אתר האינטרנט ייפגע. בנוסף, נטרול קובצי Cookie, או קטגוריה של קובצי Cookie, אינו מוחק את קובצי ה-Cookie מן הדפדפן שלך. תצטרך לעשות זאת בעצמך מתוך הדפדפן שלך.

bottom of page